არ მსურს გამოწერა

შესყიდვების სამსახური

შესყიდვების სამსახურის კომპეტენციაში შედის:

  • სტრუქტურული ერთეულებისათვის საჭირო  მასალების, სამეურნეო და საკანცელარიო ინვენტარის   შესყიდვა;
  • სამშენებლო-სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების ორგანიზებულად წარმართვის უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო მასლაების შესყიდვა.

შესყიდვების სამსახურს ხელმძღვანელობს მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსი.