არ მსურს გამოწერა

განათლების ადმინისტრირება

საგამოცდო საკითხები

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო გამოცდის სპეციალობის საგამოცდო საკითხები

ინგლისურის ტესტი