არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო კონფერენციები

კონფერენციების არქივი

04 დეკემბერი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი წინანდლის ქ. N17

ბიანუალური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია SEU 2019-ისთვის სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო. მულტიპროფილური კონფერენცია საშუალებას აძლევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ პერსონალს, მკვლევარებს და დოქტორანტებს წარმოადგინონ სამეცნიერო ნაშრომები

23 აგვისტო
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს

საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის DERGİ KARADENİZ ეგიდით საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში გაიმართება სოციალურ მეცნიერებათა საერთაშორისო სიმპოზიუმი სიმპოზიუმის გახსნა, პლენარული და პანელური სხდომები გაიმართება საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში 2018 წლის 9 და 10 თებერვალს. სიმპოზიუმში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია როგორც თეზისების, ასევე მოხსენების სრული ტექსტის წარმოდგენით

23 აგვისტო
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს კამპუსში, მისამართზე ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9 კონფერემციის ჩატარების პერიოდი: 2018 წლის 26 მაისი კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ პერსონალს, მკვლევარებს და დოქტორანტებს