არ მსურს გამოწერა

პუბლიკაციები

კვლევები და პუბლიკაციები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტრენდების ანალიზი  2017 წლის კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევა