არ მსურს გამოწერა

კონტაქტი

 • საკონტაქტო ინფორმაცია

 • თბილისი, წინანდლის ქ. 9 საქართველო
 • ელ-ფოსტა: info@seu.edu.ge
 • ტელ: 032 2 90 00 00
 • ადამიანური რესურსების სამსახური
 • კონკურსები და ვაკანსიები
 • ელ-ფოსტა: Hr@seu.edu.ge

გვიპოვნეთ რუკაზე

დაუკავშირდით ჩვენს თანამშრომლებს

 • ეკატერინე შიშინაშვილი
 • ორგანიზაციებთან ურთიერთობა

 • საუნივერსიტეტო და სტუდენტური პროექტები

 • ოფიციალური ღონისძიებები

 • Email: eka.shishinashvili@seu.edu.ge
 • ტელ: 032 2 90 00 00 / 33

 • ნონა ზუმბაძე
 • საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება

 • სასწავლო პროცესის შეფასება

 • მობილობა

 • Email: n.zumbadze@seu.edu.ge
 • ტელ: 032 2 90 00 00 / 11

 • ნინო გვინდაძე
 • Email: Hr@seu.edu.ge
 • ტელ: 032 2 90 00 00 / 21

 • ლია ლევერაშვილი
 • სასწავლო პროცესის ორგანიზება

 • აკადემიური კალენდარი

 • Email: l.leverashvili@seu.edu.ge
 • ტელ: 032 2 90 00 00 / 44

 • თემურ წურწუმია
 • სამართლებრივი საკითხები

 • Email: t.tsurtsumia@seu.edu.ge
 • ტელ: 032 2 90 00 00 | 93

 • შალვა მესხი
 • სტუდენტების დასაქმების საკითხები სტუდენტური პრაქტიკა - სტაჟირება სტუდენტური ვაკანსიები და პროექტები

 • Email: shakomeskhi@seu.edu.ge
 • ტელ: 2 90 00 00/ 27

 • ირაკლი მეგრელიშვილი
 • სტუდენტური თვითმმართველობის პროექტები

 • Email: studentself-government@seu.edu.ge
 • ტელ: +995 558 78 78 07

 • ნინო ჩხიკვაძე
 • საერთაშორისო ურთიერთობები, ერთობლივი პროექტები და პროგრამები

 • Email: iro@seu.edu.ge, admissions@seu.edu.ge
 • ტელ: ტელ.: 032 2 90 00 00 /12

 • სანდრო გიუნაშვილი
 • Email: beka@seu.edu.ge
 • ტელ: 032 2 90 00 00 / 83

 • სალომე ჯელაძე
 • უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო რესურსის განვითარება

 • Email: s.jeladze@seu.edu.ge
 • ტელ: 032 2 90 00 00 / 42

პირდაპირი კონტაქტი