არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

2018 – 2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

09 აპრილი, 2019

2018 – 2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო   პროგრამების  სტუდენტებისთვის:

 

1.1.  პირველი სემესტრი: 

ა) სწავლის დაწყების თარიღი - 2018 წლის 01 ოქტომბერი;

ბ) სწავლის დასრულება - წლის 19 იანვარი;

გ) შუალედური გამოცდების კვირა - 2018  წლის 12 – 24  ნოემბერი;

დ) საშობაო-საახალწლო არდადეგები - 2018  წლის 31 დეკემბერი  - 2019 წლის  7  იანვარი; 2019 წლის 10-19  იანვარი;

ე) დასკვნითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 2 თებერვალი - 24  თებერვალი;

ზ) განმეორებითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 8 თებერვლიდან  4  მარტის ჩათვლით.


1.2. 
მეორე სემესტრი: 

ა) სწავლის დაწყების თარიღი  - 2019  წლის 18 მარტი;

ბ) სწავლის დასრულება - 2019 წლის 29  ივნისი;

გ) შუალედური გამოცდების კვირა -  2019  წლის 30   აპრილი - 13 მაისი;

დ) დასკვნითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის  1 - 14  ივლისი;

ე) განმეორებითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 6 -  20  ივლისის ჩათვლით. 

2. 2018 – 2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი სამაგისტრო პროგრამებისბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამისა   და მედიცინის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის   სტუდენტებისთვის:

 

2.1. პირველი სემესტრი:

ა) სწავლის დაწყების თარიღი - 2018 წლის 15  ოქტომბერი;

ბ) სწავლის დასრულება - 2019 წლის 16 თებერვალი;

გ) შუალედური გამოცდების კვირა -  2019 წლის 26 ნოემბერი - 8 დეკემბერი;

დ) საშობაო-საახალწლო არდადეგები - 2018  წლის 31 დეკემბერი  - 2019 წლის  7  იანვარი; 2019 წლის 10-19  იანვარი;

ე) დასკვნითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 18 თებერვალი  -  2  მარტი;

ზ) დამატებითი გამოცდების პერიოდი  - 2019 წლის 23  თებერვლიდან  9 მარტის ჩათვლით. 


2.2. მეორე სემესტრი:

ა) სწავლის დაწყების თარიღი - 2019  წლის 18 მარტი;

ბ) სწავლის დასრულება - 2019 წლის 29  ივნისი;

გ) შუალედური გამოცდების კვირა - 2019  წლის 30   აპრილი - 13 მაისი;

დ) დასკვნითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის  1 - 14  ივლისი;

ე) განმეორებითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 6 -  20  ივლისის ჩათვლით.