არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კალენდარი 2018-2019

14 მაისი, 2019

2018 – 2019 სასწავლო წლის აკადემიურიკალენდარი საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის

პირველი სემესტრი:

 • სწავლის დაწყების თარიღი - 2018 წლის 01 ოქტომბერი;
 • სწავლის დასრულება - 2019 წლის 19 იანვარი;
 • შუალედური გამოცდების კვირა - 2018 წლის 12 – 24 ნოემბერი;
 • საშობაო-საახალწლო არდადეგები - 2018 წლის 31 დეკემბერი - 2019 წლის 7 იანვარი; 2019 წლის 10-19 იანვარი;
 • დასკვნითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 2 თებერვალი - 24 თებერვალი;
 • განმეორებითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 8 თებერვლიდან 4 მარტისჩათვლით.

მეორე სემესტრი:

 • სწავლის დაწყების თარიღი - 2019 წლის 18 მარტი;
 • სწავლის დასრულება - 2019 წლის 29 ივნისი;
 • შუალედური გამოცდების კვირა - 2019 წლის 5 მაისი - 19 მაისი;
 • დასკვნითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 1 - 14 ივლისი;
 • განმეორებითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 6 - 20 ივლისის ჩათვლით.


2018 – 2019 სასწავლო წლის აკადემიურიკალენდარი სამაგისტრო პროგრამების, ბიზნესის ადმინისტრირებისინგლისურენოვანი საბაკალავროპროგრამისა და მედიცინისერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანისაგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის:


პირველი სემესტრი:

 • სწავლის დაწყების თარიღი - 2018 წლის 15 ოქტომბერი;
 • სწავლის დასრულება - 2019 წლის 16 თებერვალი;
 • შუალედური გამოცდების კვირა - 2019 წლის 26 ნოემბერი - 8 დეკემბერი;
 • საშობაო-საახალწლო არდადეგები - 2018 წლის 31 დეკემბერი - 2019 წლის 7 იანვარი; 2019 წლის 10-19 იანვარი;
 • დასკვნითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 18 თებერვალი - 2 მარტი;
 • დამატებითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 23 თებერვლიდან 9 მარტისჩათვლით.

მეორე სემესტრი:

 • სწავლის დაწყების თარიღი - 2019 წლის 18 მარტი;
 • სწავლის დასრულება - 2019 წლის 29 ივნისი;
 • შუალედური გამოცდების კვირა - 2019 წლის 5 მაისი - 19 მაისი;
 • დასკვნითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 1 - 14 ივლისი;
 • განმეორებითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 6 - 20 ივლისის ჩათვლით.