არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

2018 – 2019 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი

19 ივლისი, 2019

2018 – 2019 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი:
 

სწავლის დაწყების თარიღი  - 2019  წლის 24 ივლისი;

სწავლის დასრულება  - 2019  წლის 14  სექტემბერი;

შუალედური გამოცდების კვირა -  2019  წლის 15 – 16  აგვისტო;

დასკვნითი გამოცდების პერიოდი - 2019 წლის 15-16   სექტემბერი;

დამატებითი  გამოცდის პერიოდი  - 2019 წლის 21-22  სექტემბერი.