არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 2019 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები

23 სექტემბერი, 2019

გამოქვეყნდა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 2019 წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები. 

საუნივერსიტეტო სამაგისტრო გამოცდების შედეგები

შიდა გამოცდებზე არადამაკმაყოფილებელი შედეგების მქონე კანდიდატებს, რომლებიც ვერ მოხვდნენ ზემოთ მოცემულ სიაში, სპეციალობის გამოცდის გადაბარება შეუძლიათ 25 სექტემბერს, 18:00 საათზე,  411 აუდიტორიაში. 

სეუ-ს სამაგისტრო პროგრამებზე წარმატებით ჩარიხული მაგისტრანტობის კანდიდატები ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა გამოცხადდნენ მიმდინარე წლის 24 და 25 სექტემბერს, 12:00 საათიდან 19:00 საათამდე, უნივერსიტეტის ახალ კამპუსში, პირველ სართულზე.