არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სეუ საერთაშორისო განათლების ევროპული ასოციაციის (EAIE) წევრია

11 აპრილი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ გახდა საერთაშორისო განათლების ევროპული ასოციაციის (EAIE) წევრი.

ამ წევრობის მოპოვებით, სეუ გახდა ევროპული საგანმანათლებლო საზოგადოების წევრი, რომელიც აერთიანებს ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტს და ქმნის ერთიან პლატფორმას სადაც ხდება საუკეთესო პრაქტიკის და გამოცდილების გაზიარება როგორც აკადემიური ისე ადმინისტრაციული პროფესიონალების მიერ.

და რა თქმა უნდა, EAIE ასოციაციის წევრობა კიდევ ერთხელ წინ გადადგმული ნაბიჯია სეუს ინტერნაციიონალიზაციის პროცესში და მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მისი საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ადგილის დამკვიდრებას.

https://www.eaie.org/