არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი - ხარისხის მართვის მენეჯერი

დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 15 იანვარი, 2020
ბოლო ვადა 15 თებერვალი, 2020

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს ვაკანსიას ხარისხის მართვის მენეჯერის პოზიციაზე.
 

განცხადების ბოლო ვადა: 23.01.2020

თანამდებობრივი სარგო: 1000 ლარი

სამსახურის ადგილმდებარეობა: მცხეთა

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

 

ფუნქციები:

 • სწავლებისა და შეფასების ახალი მეთოდების დანერგვის ორგანიზება;
 • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და მოდულების შესაბამის სტანდარტებთან და ჩარჩო დოკუმენტებთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებლობა;
 • სწავლებისა და შეფასების ახალი მეთოდების დანერგვის ორგანიზება;
 • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და მოდულების შესაბამის სტანდარტებთან და ჩარჩო დოკუმენტებთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებლობა;
 • მატერიალური და ადამიანური რესურსის ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი ;
 • სასწავლო გეგმების შემუშავების ორგანიზება;
 • კალენდარულ - თემატური გეგმების მოდულებთან შესაბამისობის მონიტორნგი
 • სწავლის ხარისხის შემოწმების მიზნით ლექცია -სემინარების, პრაქტიკული მეცადინეობების და შეფასების პროცესის შეფასება და უკუკავშირის მიცემა პროფესიული მასწავლებლებისთვის;
 • შეფასების ინსტრუმენტების მოდულებთან და შეფასების კრიტერიუმებთან თავსებადობის მონიტორინგი;
 • კოლეჯის მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე პასუხისმგებლობა;
 • მოდულების დანერგვის შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება;
 • მოდულების დანერგვის შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა;
 • პროფესიული მასწავლებლებისათვის ყველა სიახლის ახსნა და გაცნობა, რომელიც განაპირობებს სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებას;
 • სხვადასხვა სემინარებსა და ტრენინგებში პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;
 • მოდულის დასრულების შემდეგ პროფესიული სტუდენტების და მასწავლებლების გამოკითხვის ორგანიზება და გამოკითხვის შედეგების ადმინისტრაციისთვის გაცნობა
 • ყოველწლიურად თვითშეფასების კითხვარის შევსებაზე პასუხისმგებლობა;
 • საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის პროგრამული აკრედიტაციისთვის მოწესრიგება;
 • სტრატეგიულ გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;

 

მოთხოვნები: 

 • მინიმალური განათლება ბაკალავრი
 • სამუშაო გამოცდილება: 1 წელი
 • პროფესია: განათლების ადმინისტრირება
 • ენები: ქართული C2; ინგლისური B2

განაცხადის გასაკეთებლად დაინტერესებული პირები მიჰყევით ბმულს: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/59382?active=1