არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

სტაჟირება

ქართული კრედიტი - იურისტი სტაჟიორი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 20 ნოემბერი, 2019
ბოლო ვადა 20 დეკემბერი, 2019
AGIC - Audit Intern
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 13 ნოემბერი, 2019
ბოლო ვადა 30 ნოემბერი, 2019
ევექსი - ფარმაცევტული აღრიცხვის ოპერატორი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 13 ნოემბერი, 2019
ბოლო ვადა 13 დეკემბერი, 2019
იმედი L - გახდი სადაზღვევო მრჩეველი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 08 ნოემბერი, 2019
ბოლო ვადა 08 დეკემბერი, 2019
Caucastrans Express - სტაჟირება საერთაშორისო გადაზიდვა-ლოგისტიკის მიმართულებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 07 ნოემბერი, 2019
ბოლო ვადა 07 დეკემბერი, 2019
Nexia TA - სტაჟირება ბუღალტერიაში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 07 ნოემბერი, 2019
ბოლო ვადა 07 დეკემბერი, 2019
Nexia TA -სტაჟირება ფინანსური აუდიტის დეპარტამენტში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 07 ნოემბერი, 2019
ბოლო ვადა 07 დეკემბერი, 2019
ახალგაზრდა ადვოკატები - იურისტ-კონსულტანტი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 04 ნოემბერი, 2019
ბოლო ვადა 15 ნოემბერი, 2019
კრისტალი - სტაჟირება საკრედიტო მიმართულებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 21 ოქტომბერი, 2019
ბოლო ვადა 27 ოქტომბერი, 2019
საქართველოს ფოსტა - სტაჟირება ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 21 ოქტომბერი, 2019
ბოლო ვადა 31 ოქტომბერი, 2019