არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

სტაჟირება

Nexia TA - სტაჟირება საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 16 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 16 ივნისი, 2019
პალიტრა მედია ჰოლდინგი - დამხმარე ბუღალტერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 14 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 14 ივნისი, 2019
პალიტრა მედია ჰოლდინგი - სტაჟირება ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 14 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 14 ივნისი, 2019
პალიტრა მედია ჰოლდინგი - სტაჟირება ბუღალტერიაში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 14 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 14 ივნისი, 2019
პალიტრა მედია ჰოლდინგი - სტაჟირება მარკეტინგის სამსახურში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 14 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 14 ივნისი, 2019
პალიტრა მედია ჰოლდინგი - სტაჟირება რეპორტინგის სამსახურში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 14 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 14 ივნისი, 2019
ფოსტა Pay - სტაჟირება გაყიდვების დეპარტამენტში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 13 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 13 ივნისი, 2019
ფოსტა Pay - სტაჟირება გრაფიკული დიზაინერის პოზიციაზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 13 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 13 ივნისი, 2019
ფოსტა Pay - სტაჟირება ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის დეპარტამენტში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 13 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 13 ივნისი, 2019
„ფინანსური ბიურო“ - სტაჟირებას იურისტის
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 10 მაისი, 2019
ბოლო ვადა 10 ივნისი, 2019