არ მსურს გამოწერა

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმებასა და მათ კარიერული წინსვლაზე ზრუნავს კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახური.

სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს კარიერული განვითარების საშუალებას აძლევენ სეუ-ს პარტნიორი ორგანიზაციები, როგორც საჯარო ასევე კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციები.

სეუ-ს სტუდენტებისა და კურსდამთვრებულებისათვის მუდმივად ხელმისაწვდომია ტრენინგები, ვორქშოფები, საჯარო ლექციები, დასაქმების ფორუმები, ინდივიდუალური კონსულტაციები, სიახლეები მიმდინარე ვაკანსიების შესახებ და სხვა ხელშემწყობი აქტივობები. კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახური მხარს უჭერს სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს მათთვის მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა და კონტაქტების მოპოვებაში, რაც შემდგომში ამარტივებს მათთვის სასურველი სამუშაოს ძიების პროცესს.

სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს კონსულტაციით შეუძლია ისარგებლოს კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულთან ურთიერთობის სამსახურში. როგორც პირადი შეხვედრით, ასევე ელექტრონულ ფოსტისა და სატელეფონი კომუნიკაციის მეშვეობით.

საკონსულტაციო საათებია:

  • ორშაბათი 15:00-17:00
  • ოთხშაბათი 15:00-17:00
  • პარასკევი 15:00-17:00

საკონტაქტო ნომერი: 032 2 90 00 00 (27)

ელ-ფოსტა: career@seu.edu.ge

როგორც პირადი შეხვედრით, ასევე ელექტრონულ ფოსტისა და სატელეფონი კომუნიკაციის მეშვეობით.

ვაკანსიები სტაჟირება შემოგვიერთდი Facebook გვერდზე