სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ადამიანური რესურსების მართვა

საგამოცდო საკითხები

ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო გამოცდის სპეციალობის საგამოცდო საკითხებიინგლისურის ტესტი

ადამიანური რესურსების მართვა