სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო კონფერენციები

არქივი

15 მარტი
Zoom.us

15 მარტს, SEU-ს, ლაზარსკის უნივერსიტეტის, ესპანეთის ეროვნული დისტანციური განათლების უნივერსიტეტისა და მადრიდის უნივერსიტეტის (CEDEU) თანაორგანიზებით გაიმარა მესამე საეთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონგრესი: „21-ე საუკუნის ევროკავშირი: აბრეშუმის გზის ახალი პროექტი”. დიალოგი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის მკვლევარებისა და აკადემიურის სფეროს წარმომადგენლებისთვის.

16 მაისი
აპლიკაცია zoom

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, უდიდესი კერძო და ტექნოლოგიური მიღწევების თვალსაზრისით წამყვანი უნივერსიტეტი, იწყებს პირველ საერთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენციას, ,,თანამედროვე გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში” პოლონეთის ლაზარსკის უნივერსიტეტთან ერთად, რომელიც გამოირჩევა განათლების მაღალი ხარისხით, რაც მას უკვე მრავალი წელია აყენებს პოლონეთის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან უნივერსიტეტთა რეიტინგში

10 ნოემბერი
12:00 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, წინანდლის ქ. N 17

ბიანუალური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია SEU ISC 2019-ისთვის სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო.

04 დეკემბერი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი წინანდლის ქ. N17

ბიანუალური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია SEU 2019-ისთვის სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო. მულტიპროფილური კონფერენცია საშუალებას აძლევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ პერსონალს, მკვლევარებს და დოქტორანტებს წარმოადგინონ სამეცნიერო ნაშრომები