სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კონფერენციები

მიმდინარე სტუდენტური კონფერენციები

16 ივნისი

საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაში ”SEU ISC S-2024” მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ავტორიზებული უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტს შემდეგი მიმართულებებით:

28 მაისი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, თბილისი, წინანდლის 9

საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაში ”SEU ISC S-2023” მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ავტორიზებული უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტს შემდეგი მიმართულებებით:

17 იანვარი

საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაში ”SEU ISOC W-2023” მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ავტორიზებული უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტს შემდეგი მიმართულებებით:

Message body empty