სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კონფერენციები

მიმდინარე სტუდენტური კონფერენციები

15 ივნისი

საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაში ”SEU ISOC S-2022” მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ავტორიზებული უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტს შემდეგი მიმართულებებით: