სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკის სერვისები

ბიბლიოთეკიდან წიგნის გატანა

მკითხველს უფლება აქვს ისარგებლოს წიგნის გატანის შემდეგი ვადებით:

 • სახელმძღვანელო - I სემესტრი (თუ ბიბლიოთეკაში არის შესაბამისი რაოდენობა);
 • სახელმძღვანელო 1-7 დღე ( თუ ბიბლიოთეკაში არ არის შესაბამისი რაოდენობა);
 • მხატვრული ლიტერატურა 2 თვე;
 • სხვა სახის ლიტერატურა 14-30 დღე;
 • პერიოდული გამოცემები1-7 დღე.


წიგნის დაჯავშნა დისტანციურად

 • წიგნის სახლში სარგებლობისთვის შეკვეთა შესაძლებელია ელექტრონულადაც.
 • უნივერსიტეტის სივრცეში სარგებლობისთვის კი უნდა მიმართოთ ბიბლიოთეკარს სამკითხველო დარაზში. 
 • შეკვთილი წიგნის შესახებ ინფორმაციას არის თუ არა ხელმისაწვდომობი სასურველი წიგნი, შესაძლებელია თუ არა სახლში სარგებლობა, რა ვადით შეგიძლიათ წიგნით სარგებლობა, ამის შესახებ შეტყობინებას მიიღებთ ელ. ფოსტაზე ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში. 

წიგნის ელექტრონული შეკვეთისთვის, გთხოვთ შეავსოთ შესაბამისი ფორმა. გთხოვთ, წიგნის ავტორი და სათაური ჩაწეროთ იმ ენაზე, რომელზეც გსურთ მისი წაკითხვა

შესავსები ფორმა

ციფრული კოლექციები

უნივერსიტეტის ციფრული  კოლექციებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და აკადემიურ პერსონალისთვის.

ელექტრონული რესურსების მისაღებად ეწვიეთ ბიბლიოთეკის კატალოგს.

ბიბლიოთეკათშორისი სერვისი

 • ბიბლიოთეკა მკითხველებს სთავაზობს ბიბლიოთეკათშორის სერვისს, რომელიც გულისხმობს სხვა დონორი ბიბლიოთეკიდან იმ ლიტერატურის მოტანას რომელიც ჩვენი ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდში არ მოიპოვება. 
 • ბიბლიოთეკათშორისი სერვისით სარგებლობისთვის ავსებთ წიგნის შეკვეთის ელექტრონულ ფორმას. წიგნის მონაცემებს ვავსებთ იმ ენაზე, რომელ ენაზეც გვსურს რომ წავიკითხოთ. (წიგნის სათაური; ავტორი).
 • მოტანილი წიგნით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც ადგილზე, უნივერსიტეტის სამკითხველო დარბაზში, ისე გასატანად. (დამოკიდებულია შეკვეთილი წიგნის კატეგორიაზე).
 • მკითხველს უფლება აქვს ბიბლიოთეკათშორისი სერვისის ფარგლებში ერთდროულად შეუკვეთოს არაუმეტეს 5 წიგნი.

მკითხველი შეკვეთილი წიგნის ხელმისაწვდომობაზე ინფორმაციას და შესაბამის მასალას იღებს არაუმეტეს 3 სამუშაო დღის ვადაში. 

პარტნიორი ბიბლიოთეკების კატალოგები:

 • საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა -  კატალოგი იხილეთ აქ.
 • ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - კატალოგი იხილეთ აქ.
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა -  კატალოგი იხილეთ აქ.

შესავსები ფორმა

საკონსულტაციო საათი ბიბლიოთეკართან

 • მიიღეთ პერსონალური სამეცნიერო კონსულტაცია ბიბლიოთეკარისგან ინტერნეტით ან ადგილზე, ბიბლიოთეკის სამუშაო საათებში. 
 • გთხოვთ მოგვწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე library@seu.edu.ge.
 • მიუთითეთ შეხვედრის დრო და  საკითხი, რაზეც გსურთ  კონსულტაციის მიღება.
 • აკადემიური პერსონალისთვის კონსულტაცია ეფექტურია სასწავლო კურსის დაწყებამდე, რათა მიიღოთ ინფორმაცია სახელმძღვანელოებსა თუ სხვა თქვენთვის საჭირო ბიბლიოთეკასთან ინტეგრირებული აქტივობისთვის.


რიდერის დამზადება

 • რიდერის დასამზადებლად, გთხოვთ, გაეცნოთ ინფორმაციას და შეავსოთ სპეციალური ელექტრონული ფორმა.
 • ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს რიდერების დამზადებას, როგორც ელექტრონული, ისე ბეჭდური სახით, რომელიც გულისხმობს სასწავლო კურსისთვის სავალდებულო სამეცნიერო ლიტერატურის ერთიან, შედგენილ კრებულს. სადაც თავმოყრილი იქნება მასალა რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი ბიბლიოთეკაში.
 • ამისთვის სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი/ლექტორი: ავსებს ფორმას და აწვდის ბიბლიოთეკას რიდერის დამზადებისთვის აუცილებელ მასალას ნაბეჭდი ან ელექტრონული ფორმით; (წიგნი, პერიოდული გამოცემა, ელექტრონული რესურსი და ა.შ.) გასათვალისწინებელია რომ რიდერის დასამზადებლად თქვენს მიერ მოწოდებული თითოეული სასწავლო მასალიდან შესაძლებელია მაქსიმუმ 40%-ის გამოყენება საავტორო უფლებების დაცვის მიზნით. ელექტრონული მასალები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ ფოსტაზეც library@seu.edu.ge, ხოლო ბეჭდური მასალის შემთხვევაში ისინი უნდა მოგვაწოდოთ ბიბლიოთეკაში.
 • რიდერის დასამზადებლად, გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ველები.


შესავსები ფორმა


შეეკითხე ბიბლიოთეკარს

ბიბლიოთეკის შესახებ რაიმე კითხვის არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვწეროთ library@seu.edu.ge;
მაქსიმალურად ოპერატიულად მოგაწოდებთ ინფორმაციას თქვენთვის სასურველ საკითხებზე.

ბიბლიოთეკის სამუშაო საათები

 • ორშაბათი-პარასკევი
 • 9:30 – 21:30;
 • შაბათი - 9:30 – 18:00 საათი