არ მსურს გამოწერა

საერთაშორისო ურთიერთობები

გაცვლითი პროგრამები

კლაიპედას გამოყენებითი მეცნიერებების სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კლაიპედას გამოყენებითი მეცნიერებების სახელმწიფო უნივერსიტეტი (Klaipeda state university of applied sciences, Lithuania) არის ამ მიმართულების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი ლიტვაში, ძლიერი აკადემიური რეპუტაციით და სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილებით. აქ სწავლება პრაქტიკაზეა ორიენტირებული და იმაზე რომ სტუდენტებმა ადვილად შეძლონ მიღებული ცოდნის გამოყენება რეალურ სამუშაო გარემოში. SEU-ს სტუდენტებს გაცვლითი პროგრამის ფარლებში საშუალება აქვთ ისწავლონ საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფინანსების და ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულებით საბაკალავრო დონეზე.

გაცვლითი პროგრამა პორტუგალიაში

ბრაგანცას პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, პორტუგალია (Politechnic university of Braganca, Portugal) არის პორტუგალიის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, რომელსაც ყოველწლიურად 1000-მდე საერთაშორისო სტუდენტი სტუმრობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. SEU-ს სტუდენტებს გაცვლითი პროგრამის ფარლებში საშუალება აქვთ ისწავლონ ბიზნესის, მენეჯმენტის, ინოვაციების და ენტერპრენერშიპის მიმართულებით როგორც სამაგისტრო ასევე საბაკალავრო დონეზე

გაცვლითი პროგრამა ტურიბას უნივერსიტეტში, ლატვია

პროგრამის ხანგრძლივობა: ერთი სემესტრი სწავლების ენა: ინგლისური შერჩევის წესი: გაცვლითი პროგრამის მონაწილე სტუდენტების შერჩევა მოხდება სამოტივაციო წერილის და გასაუბრების საფუძველზე.

ტურიბას უნივერსიტეტი, ლატვია (Turiba University, Latvia) არის ყველაზე დიდი კერძო უნივერსიტეტი ბალტიისპირეთში. უნივერსიტეტი ახორციელებს 20 – ზე მეტ სასწავლო პროგრამას, სადაც მსოფლიოს 40-ზე მეტი ქვეყნის სტუდენტები სწავლობენ. SEU-ს სტუდენტებს გაცვლითი პროგრამის ფარლებში საშუალება აქვთ ისწავლონ ბიზნესის ადმინისტრირების, ფინანსების და ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულებით როგორც სამაგისტრო, ასევე საბაკალავრო დონეზე.

გაცვლითი პროგრამა პოლონეთში - გდანსკის უნივერსიტეტი

გდანსკის უნივერსიტეტი, პოლონეთი (University of Gdansk) რეგიონის ერთ-ერთი უდიდესი უნივერსიტეტია, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა თანამედროვე პოლონეთის, მეცნიერებისა და უმაღლესი განათლების განვითარებაზე. უნივერსიტეტს აქვს თერთმეტი ფაკულტეტი და ჰყავს 25 ათასზე მეტი სტუდენტი, ათას შვიდასზე მეტი აკადემიური პერსონალი. სწავლის ისეთ დარგებში, როგორიცაა ფსიქოლოგია, სამართალი და ეკონომიკური მეცნიერებები, გდანსკის უნივერსიტეტი ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტიტუტია პოლონეთში. SEU-ს სტუდენტებს გაცვლითი პროგრამის ფარლებში საშუალება აქვთ ისწავლონ საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფინანსების და ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულებით საბაკალავრო დონეზე. აგრეთვე, SEU-ს სტუდენტებს გაცვლითი პროგრამის ფარლებში საშუალება აქვთ ისწავლონ ფსიქოლოგიის, ბიზნესის და ეკონომის მიმართულებით როგორც საბაკალავრო ისე სამაგისტრო დონეზე.