სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

საერთაშორისო ურთიერთობები

საერთაშორისო ასოციაციების წევრობა

Member of European Law Faculty Association (ELFA) Member of European Law Faculty Association (ELFA)  Member of International Association for Medical Education (AMEE) Member of International Association for Medical Education (AMEE)  Member of European Association of International Education (EAIE)Member of European Association of International Education (EAIE) Member of Association of Medical Schools in Europe  (AMSE) Member of Association of Medical Schools in Europe  (AMSE)  Member of International Association of University Presidents  (IAUP)Member of International Association of University Presidents  (IAUP)
Message body empty