სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

განათლების ადმინისტრირება

საგამოცდო საკითხები

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო გამოცდის სპეციალობის საგამოცდო საკითხებიინგლისურის ტესტი

განათლების ადმინისტრირება