სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

ტურიზმის კლუბი

ტურიზმის კლუბის მიზნებია:

  • ტურიზმის პროგრამის სტუდენტთა  უნარების რეალიზება და განვითარება;
  • ტურიზმის პროგრამის სტუდენტთა შორის ურთიერთობების განვითარება;
  • ტურიზმის პროგრამის სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული  ცოდნის პრაქტიკაში განხორციელება;
  • ტურიზმის პროგრამის სტუდენტთა იდეების მხარდაჭერა;
  • სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრების შექმნა.


კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

  • ტურიზმის პროგრამის სტუდენტთათვის   საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება, როგორიცაა პროექტები,საჯარო ლექციები და სხვა;
  • აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეხვედრების ორგანიზება  თემატური საკითხების განსახილველად;
  •  ურთიერთობის დამყარება უნივერსიტეტში არსებულ სხვა პროგრამის კლუბებთან, ასევე უნივერსიტეტის გარეთ არსებულ კლუბებთან . 


SEU-ს ტურიზმის კლუბის თავმჯდომარე

  • მარინე ხაჭიპერაძე
  • ტელ: 568734884

ელ.ფოსტა: [email protected]

Message body empty