არ მსურს გამოწერა

კონფერენციები

სტუდენტური კონფერენციები

16 ივნისი
zoom.us

სტუდენტური ონლაინ სამეცნიერო კონფერენციისთვის სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო! მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს შემდეგი მიმართულებებით:

30 ნოემბერი
12:00 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, წინანდლის 17

ბიანუალური საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია SEU ISSC 2019- ისთვის სტუდენტური სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო.

03 თებერვალი
12:00 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი წინანდლის ქ. N17

ბიანუალური საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია SEU ISSC 2019-ისთვის სტუდენტური სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო. მულტიპროფილური კონფერენცია საშუალებას აძლევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს წარმოადგინონ სამეცნიერო ნაშრომები

23 აგვისტო
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს კამპუსში, მისამართზე ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9 კონფერენციის ჩატარების პერიოდი: 2018 წლის 20 მაისი კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.