სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

იურისტთა კლუბი

იურიდიული კლუბის მიზნებია:

 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის SEU-ს იურიდიული კლუბის მიზანია, სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული პირების ჩართვა სხვადასხვა საქმიანობაში, პირადი გამოცდილების გაზიარება, კავშირების მოძიება და დაინტერესება კლუბის საქმიანობით.
 • სტუდენტებისთვის ახალი პრაქტიკული უნარ–ჩვევების გამომუშავებაში ხელშეწყობა.
 • საზოგადოებაში მართლშეგნების ამაღლება.
 • სტუდენტების თეორიული ცოდნის გაღრმავება და პრაქტიკაში გამოყენების სწავლება.

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

 • კავშირების დამყარება სხვადასხვა გაერთიანებებთან მსგავსი მიზნების და ურთიერთთანამშრომლობის არსებობის შემთხვევაში;
 • საზოგადოებაში სამართალმცოდნეობის ცოდნის ამაღლების და ამ ცოდნის რეალურ ცხოვრებაში გამოყენების  მხარდაჭერა; .
  კავშირების დამყარება ინფორმაციის ურთიერთგაცვლისა და სხვა საქმიანი ურთიერთობების მიზნით.

იურიდიული კლუბის თავმჯდომარე

 • ნიკოლოზ კობახიძე  
 • ტელ: 595 85 05 41
 • ელ.ფოსტა: [email protected] 
Message body empty