სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

იურისტთა კლუბი

კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიზნები:

  • სამართლის პროგრამის სტუდენტებისთვის პროფესიული განათლებისა და ზოგადი ცნობიერების ამაღლება;
  • სამართლის პროგრამის სტუდენტებისთვის ძალისხმევის გაერთიანება უნივერსიტეტის პოზიციებისგან მტკიცების მიზნით;
  • სამართლის პროგრამის სტუდენტების მხარდაჭერა მათი საზოგადოებრივი მდგომარეობის განმტკიცებისა და საქმიანობის სხვადასხვა სფეროებში წარმატების მიღწევის მიზნით.

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

  • სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება;
  • პროფესორ მასწავლებლებთა და სტუდენტ იურისტთა თემატური შეხვედრების ჩატარება;
  • ინფორმაციის გავრცელება კლუბის საქმიანობისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ;
  • კლუბის საზოგადოებრივი აღიარების მიღწევა. 


სეუ-ს იურისტთა კლუბის თავმჯდომარე: 

  • ნიკა ჭუმბაძე
  • ტელ: 557582137
  • ელ-ფოსტა: [email protected]