სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

წიგნის „ძირითადი უფლებები კომენტარი“ პრეზენტაცია SEU-ში

16 იანვარი

16 იანვარს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU - ში გაიმართება წიგნის „ძირითადი უფლებები კომენტარი“ პრეზენტაცია. 

ნაშრომი წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით გარანტირებულ, თითოეული ძირითადი უფლების კომენტარს.

წიგნის სტრუქტურა აგებულია ადამიანის უფლებათა კომპლექსური ბუნების გათვალისწინებით და განხილულია მათი კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ასპექტები, როგორც მართლმსაჯულების პრაქტიკის, ისე მიმდინარე სამეცნიერო დისკურსის ფართო კონტექსტში.

ნაშრომში გამოყენებულია 400-ზე მეტი სამეცნიერო ლიტერატურა და გადამუშავებულია 2000-მდე საერთაშორისო და ეროვნული სასამართლო პრაქტიკა.

წიგნი მომზადდა და გამოიცა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-სა და USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით, რომელსაც ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. 

დრო: 16:00 საათი. 

აუდიტორია 3-18.

დარეგისტრირდი

Message body empty