სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

გაცვლითი პროგრამა პორტუგალიის ბრაგანცას უნივერსიტეტში Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში

15 ივლისი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ) აცხადებს მიღებას გაცვლით პროგრამაზე ბრაგანცას უნივერსიტეტში შემოდგომის სემესტრისთვის. სასწავლო პროცესი 2022 წლის სექტემბრიდან 2023 წლის თებერვლამდე გაგრძელდება.

Erasmus + პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას, დაუფინანსდება მგზავრობის ხარჯები.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ : ბიზნეს ადმინისტრირების და მენეჯმენტის, პროგრამის მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებს.

ასევე მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს, ვინც უკვე დაასრულა პირველი სემესტრი.

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა: 15.07.2022.

საჭირო საბუთების ჩამონათვალი:
⦁ ელექტრონული აპლიკაცია : https://forms.gle/ybhJFja43ytZf3EA6
⦁ პასპორტის ასლი
⦁ ინგლისური ენის სერტიფიკატი (B2)
⦁ აკადემიური მოსწრების დამადასტურებელი ცნობა
⦁ ცნობა უნივერსიტეტიდან სტუდენტის სტატუსის შესახებ
⦁ სარეკომენდაციო წერილი
⦁ CV Europass ფორმატი

შერჩევის პროცედურებს შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ გვერდზე: https://www.seu.edu.ge/ka/1518/

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს:

[email protected]

ბრაგანცას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (Polytechnic Institute of Bragança) პორტუგალიის წამყვანი გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტია რომელიც 8000 სტუდენტს და 500-მდე მკვლევარს, მეცნიერს და პროფესორს აერთიანებს. უნივერსიტეტს ყოველწლიურად 900-მდე საერთაშორისო სტუდენტი სტუმრობს სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში, სეუს სტუდენტებს უკვე რამდენიმე წელია საშუალება აქვთ 1 ან 2 სემესტრი გაატარონ ბრაგანცაში.

Message body empty