სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კონსულტაცია კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის

20 აგვისტო

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა აცხადებს კონსულტაციის დღეს მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის. შეხვედრის ფარგლებში, განხილული იქნება:

  • პროგრამის მიზნები;
  • სწავლის შედეგები;
  • სასწავლო კურსები;
  • სწავლა - სწავლების მეთოდები;
  • პროგრამის განხორციელებაში ჩართული სპეციალისტები;
  • პრაქტიკის ობიექტები და სხვა.

საკონსულტაციო შეხვედრაზე შესაძლებლობა გექნება გაესაუბრო კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელს, ფაკულტეტის დეკანს, აკადემიურ პერსონალს და შენს ყველა კითხვაზე მიიღო ამომწურავი პასუხი.

დარეგისტრირდი