სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ჩატარდა ვორკშოპი - „სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ და ჰიბრიდული სწავლების დროს“

22 აპრილი, 2021

21 აპრილს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში, ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის ინიციატივით, ჩატარდა ვორკშოპი სახელწოდებით „სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ და ჰიბრიდული სწავლების დროს“.

ვორკშოპს უძღვებოდა მარიამ დარბაიძე - მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორი.

განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა:

  • KWL მეთოდი
  • აქტიური სწავლების უპირატესობები
  • Case Stady მეთოდი
  • ელ სწავლების საუკეთესო მეთოდი
  • სწავლის მეთოდის შერჩევისას გასათვალისწინებელი საკითხები და ა.შ.

შეხვედრა გაიმართა Zoom-ის პლატფორმის საშუალებით, რომელსაც ესწრებოდნენ პროგრამის ხელმძღანელები, ლექტორები და ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის სპეციალისტები.