სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სტუდენტური ონლაინ კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „SEU & SCIENCE“ - SEU ISOC 2021

29 აპრილი, 2021

გამოიცა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 2021 წლის 16-17 თებერვლის საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „SEU & SCIENCE“ - SEU ISOC 2021 კრებულში იხილავთ შემდეგ მოხსენებებს:


ბიზნესი და ეკონომიკა

 • ლიანა აფაქიძე - ეჯაილ ტრანსფორმაციის დანერგვის შესაძლებლობები ქართულ კომპანიებში;
 • მარიამ თვარაძე - მენეჯმენტის სტილის ცვლილებები პანდემიის პირობებში;
 • მათე ივანიაძე - COVID მარკეტინგი - გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები.

სოციალური მეცნიერებები

 • ანნა ნათობიშვილი, შორენა მაისურაძე - თვითშეფასება გენდერულ და ასაკობრივ ჭრილში;
 • ზურაბ შათირიშვილი - რა გავლენას ახდენს Covid 19-ის მიერ შექმნილი გარემო სტრესზე;
 • ვალერი ოთხოზორია - ინტელექტის თეორიის გაფართოება საზოგადოების ავტორეგულატორული მატრიცის ანალიზის შედეგად და მოქალაქეობის პროგრამული მოდელირება;
 • ნინო ბერიძე - მედიის გავლენა საზოგადოებაზე;
 • თამარ წერეთელი ,ნიკა ხოსიტაშვილი - არჩევნების სამართლებრივი გაშუქება ტრადიციულ და ახალ მედიაში;
 • ნონა კირკიტაძე - 2020 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პრე და პოსტპერიოდების გაშუქება, სიძულვილის ენის გამოვლინება თანამედროვე ქართულ ტელემედიაში;
 • გიორგი ლომსაძე - განზრახ დამახინჯებული ფაქტები ქართულ მედიაში;
 • თედო იობიძე - ბოლოდროინდელი ყველაზე რეზონანსული საქმეების გაშუქება თანამედროვე ქართულ ტელემედიაში, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ დანაშაულს;
 • ლაშა შამათავა - 2020 წლის არჩევნები საქართველოსა და აშშ-ში: წინაპირობები, ურთიერთკავშირი და პროგნოზები;
 • ლუკა ეხვაია - The Wormhole in Recent Georgian History: The Rose Revolution as a Libertarian Experiment, The Altering Understanding of Time and A New Historical Age;
 • დიმიტრი შავლოხაშვილი - „მთიანი ყარაბაღის“ კონფლიქტი და მის გავლენას კავკასიის რეგიონზე;
 • დეა კაკაბაძე, ლუკა გაგნიძე - ჩრდილოეთ კორეის 2017-2018 წლების ბირთვული კრიზისი, როგორც გლობალური გამოწვევა და შეერთებული შტატების რეაქცია.


სამართალი

 • ანა ცირეკიძე - ფემიციდის საკანონმდებლო რეგულირება და არსებული მდგომარეობა საქართველოში;
 • ანი აკოფაშვილი, ელისაბედი აფაქიძე - ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვის ფარგლები და მისი მართლზომიერება პანდემიის პირობებში საქართველოს მაგალითზე;
 • ხატია ლეონიძე - საქართველოს პირველი კონსტიტუციის 100 წლის იუბილე: იდეა, განვითარება და სულისკვეთება;
 • ივიკო ხავთასი, გიორგი ჯანჯალაშვილი - კრიტიკა საკონსტიტუციო სასამართლოს გარდაქმნის ნაცნობ ქიმერებზე;
 • მარიამ მახვილაძე - ბავშვის უფლებათა კოდექსის მნიშვნელობა ბავშვთა სამართლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის საქართველოში და საერთაშორისო სტანდარტები;
 • სალომე გულიაშვილი - ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში - არასრულწლოვანთა მიმართ პატიმრობის შეფარდებამდე გამოსაყენებელი კანონით გათვალისწინებული ღონისძიება?!;
 • ნიკა უსუფაშვილი - ბრალდებულის სხეულიდან მტკიცებულების მოპოვების თავისებურება და მისი მიმართება სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპებთან;
 • გიორგი ბედუაშვილი, ნინო ნაირაშვილი - დამნაშავის ფსიქოლოგია - დანაშაულის პრევენციის ხერხი;
 • ნატა სუხაშვილი, მაკა პაპაშვილი - საკორპორაციო „ჩიხი“ და მისი გადაჭრის გზები შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მაგალითზე;
 • ირაკლი ფერაძე - აღიარებითი სარჩელის იურიდიული ინტერესის დადგენის პრობლემა სასაამართლო პრაქტიკაში;
 • ირაკლი ლეონიძე - მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა სანოტარო სამართალში (საკანონმდებლო რეგულირება და ინსტიტუციური გამოწვევები).


მედიცინა

 • Rishabh Kumar - Revival of heart Cells;
 • Mohammed Murad - Ahmed dheia Abbas Burnout - Among medical students while studying online;
 • მარიამ სოსელია - SARS-CoV-2-ით გამოწვეული ინფექცია ორსულობის პერიოდში.

გამოცემის სანახავად ეწვიეთ ბმულს: https://bit.ly/3eJzaIG