სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ინსტიტუციური კვლევების ფონდის (IRF) მრჩეველთა საბჭოს სხდომა გაიმართა.

21 მაისი, 2021

20 მაისს სეუ-ში ინსტიტუციური კვლევების ფონდის (IRF) მრჩეველთა საბჭოს სხდომა გაიმართა. 

სხდომას თავმჯდომარეობდა ვიცე-რექტორი ანა ფირცხალაშვილი.

სხდომაზე განხილული იქნა მიმდინარე წლის სამეცნიერო მიღწევები და გამოწვევები.

ასევეე, შეთანხმდა მომავალი კვლევითი საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტული მიმართულებები.

მრჩეველთა საბჭოს სხდომაში მონაწილეობდა უცხოელი და ქართველი პროფესორები და სეუ-ს ვიცე-რექტორები კვლევისა და ფინანსების მიმართულებით.

სეუ-ში მოქმედი ინსტიტუციური კვლევების ფონდის მიზანია, გააუმჯობესოს კვლევის დაფინანსების მექანიზმები, მოახდინოს ინოვაციური პროექტების განვითარების სტიმულირება და ხელშეწყობა, დაეხმაროს სეუ-ს აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტებს კვლევითი საქმიანობის და პროექტების მომზადებასა და მართვაში.