სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

იმიტირებული ეროვნული გამოცდების შედეგები

02 ივლისი, 2021

ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (25 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (24 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (23 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (22 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (21 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (20 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (19 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (18 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (17 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (16 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (15 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (14 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (13 ივნისი)ინგლისური ენის ტესტის პასუხები (12 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (25 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები ( 23-24 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (პირველი ნაკადი 23  ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (22 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (21 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (20 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (19 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (18 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (17 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (16 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (15 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (14 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (13 ივნისი)ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის პასუხები (12 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (25 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (24 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (23 ივნისი მეორე ნაკადი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (23 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (22 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (21 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (20 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (19 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (18 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (17 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (16 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (15 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (14 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (13 ივნისი)მათემატიკის ტესტის პასუხები (12 ივნისი)