სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

MigApp - საქართველოში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის

18 აგვისტო, 2021

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (IOM), ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, პროექტ [georgia.iom.int/EMERGE]EMERGE-ის ფარგლებში, აპლიკაცია MigApp მოარგო საქართველოში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საჭიროებებს.

აპლიკაციის დახმარებით, მიგრანტებს საშუალება აქვთ, მიიღონ ინფორმაცია მიგრაციის სერვისებზე, სამედიცინო მომსახურებასა და ნებაყოფლობით დაბრუნებაზე. ასევე, მიგრანტებს აქვთ წვდომა საგანგებო და აუცილებელ საკონტაქტო ინფორმაციასა და ლოკაციებზე დანიშნულების ქვეყნებში.იხილეთ დეტალური ინფორმაცია