სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სწავლის 50%-იანი დაფინანსება SEU-სგან

20 აგვისტო, 2021

SEU-ში ჩარიცხული სამხედროებისა და მათი ოჯახის წევრების სწავლის საფასურის 50%-იან თანადაფინანსებას უზრუნველყოფს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო / Ministry of Defence of Georgia, იმავე ზომით 50% -ს დაუფინანსებს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, ანუ ჯამში დაფინანსდება 100 %-იანი სასწავლო გრანტის ოდენობით.

#აირჩიე SEU პირველ ნომრად #გაუსწარი დროს!