სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიურ კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაცია (27 აგვისტო)

26 აგვისტო, 2021

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს გადაწყვეტილების შესახებ

ქვეყანაში არსებული ახალი კორონა ვირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით დაწესებული შეზღუდების გათვალისწინებით, სეუ-მ მიიღო გადაწყვეტილება სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულებით ზოგიერთი აკადემიური თანამდებობის დაკავების მიზნით 2021 წლის 7 ივლისს (ბრძანება N369) გამოცხადებულ ღია კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტებს, რომლებსაც სრულყოფილად არ აქვთ წარმოდგენილი საკონკურსოდ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია, კერძოდ, სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ ცნობა და უფლების ჩამორთმევის შესახებ ცნობა, მიეცეთ ხარვეზის გამოსწორებისათვის დამატებითი ვადა -2021 წლის 27 აგვისტოს ჩათვლით; აღნიშნულ ვადაში საკონკურსო დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, პრეტენდენტი არ იქნება დაშვებული კონკურსზე;

გისურვებთ წარმატებებს!