სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების სოციალური პროგრამა

29 აგვისტო, 2021
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომელიც შეეხება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში  სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრას.

დადგენილების მიხედვით სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა განცხადება უნდა დაარეგისტრიროს ელექტრონულად 2021 წლის 10 სექტემბრიდან 2021 წლის პირველი ოქტომბრის ჩათვლით ვებგვერდზე: http://socreg.mes.gov.ge.