სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მაგისტრობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს 2021-2022 სასწავლო წლის მესამე ნაკადის საუნივერსიტეტო გამოცდები

27 სექტემბერი, 2021

მაგისტრობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს 2021-2022 სასწავლო წლის მესამე ნაკადის საუნივერსიტეტო გამოცდები და მოიპოვეს სამაგისტო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება. 

მაგისტრობის კანდიდატები, რომლებმაც მოიპოვეს სამაგისტრო პროგრამებზე

ჩარიცხვის უფლება, უნივერსიტეტში ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა გამოცხადდნენ 28 სექტემბრის 10:00 საათიდან  30 სექტემბრის 18:30 საათის ჩათვლით  701 ოთახში. კანდიდატებმა, რომლებმაც მოიპოვეს ერთზე მეტ პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება, ხელშეკრულების გაფორმების დროს უნდა დააფიქსირონ მათთვის სასურველი სამაგისტრო პროგრამა.

უნივერსიტეტში გამოცხადების დროს, აუცილებელი პირობაა, მაგისტრობის კანდიდატმა თან იქონიოს პირბადე და შენობაში შემოსვლის დროს გაიაროს უსაფრთხოების მიზნით გაწერილი პროცედურები (დეზობარიერის გავლა, ტემპერატურის გაზომვა, ხელების დეზინფექცია) და ისე გამოცხადდეს ხელშეკრულების გასაფორმებლად.