სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კინოჩვენება - მრავალფეროვნების სახეები-სოფო, მრავალფეროვნების სახეები-ჰურიე

10 დეკემბერი, 2021

9 დეკემბერს, ადამიანის უფლებების სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნულმა უნივერსიტეტმა SEU-მ უმასპინძლა კინოჩვენებას, ასევე გაიმართა დისკუსია - მრავალფეროვნების სახეები-სოფო, მრავალფეროვნების სახეები-ჰურიე.

სპიკერი: თამარ ავალიანი - SEU-ს ასოცირებული პროფესორი.