სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ამოცანების მართვის საუნივერსიტეტო პლატფორმის პრეზენტაცია

28 მაისი, 2022

27 მაისს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ადმინისტრაციული პერსონალისთვის SEU-ს სტრატეგიული განვითარების მენეჯერმა - დავით ყიფიანმა ჩაატარა ამოცანების მართვის საუნივერსიტეტო პლატფორმის პრეზენტაცია, რომელიც ადმინისტრაციის ყველა წევრისათვის იქნება ხელმისაწვდომი. აღნიშნულ პლატფორმაზე  თავმოყრილია ყველა მნიშვნელოვანი დავალება/ამოცანა, რაც შესასრულებელია სამსახურების მიერ.

პლატფორმა მიზნად ისახავს, გაამარტივოს მენეჯმენტი, კომუნიკაცია, რეპორტინგი და ანალიტიკა სამსახურებს შორის.