სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ტრენინგი SEU-ს ადმინისტრაციული პერსონალისთვის

03 ივნისი, 2022

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ადმინისტრაციული პერსონალისთვის დავით ყიფიანმა SEU-ს სტრატეგიული განვითარების მენეჯერმა -  ჩაატარა ტრენინგი, სადაც უნივერსიტეტის თანამშრომლები გაეცნენ ამოცანების მართვის საუნივერსიტეტო პლატფორმას, რომელიც ადმინისტრაციის ყველა წევრისათვის იქნება ხელმისაწვდომი. აღნიშნულ პლატფორმაზე თავმოყრილია ყველა მნიშვნელოვანი დავალება/ამოცანა, რაც შესასრულებელია სამსახურების მიერ.

პლატფორმა მიზნად ისახავს, გაამარტივოს მენეჯმენტი, კომუნიკაცია, რეპორტინგი და ანალიტიკა სამსახურებს შორის.