სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ში წიგნის: „ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებები“ პრეზენტაცია გაიმართა

22 ივლისი, 2022

21 ივლისს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში გაიმართა სეუ-ს ასოცირებული პროფესორის თამარ ავალიანის წიგნის: „ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებები“ პრეზენტაცია.

წიგნი შესაძლოა გამოყენებული იქნეს, როგორც დამატებითი სასწავლო მასალა ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში.

ნაშრომი ასევე საინტერესოა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებებით დაინტერესებული პირებისათვის, მკვლევარებისთვის და სტუდენტებისთვის.

წიგნი გამოიცა სეუ-ს მხარდაჭერით აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო საგრანტო პროექტის ფარგლებში.