სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

26 ივლისი, 2022

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამაზე, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • გულნარა ჯანელიძე
  • თამაზ ობგაძე

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ია აფციაური

ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • მარიამ შიუკაშვილი
  • შალვა ბერიაშვილი