სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

იურიდიულ ფაკულტეტზე გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგები

08 აგვისტო, 2022

იურიდიულ ფაკულტეტზე საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:
• ილონა გაგუა

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:
• თამარ მახარობლიძე

ასისტენტ - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:
• გივი ლუაშვილი