სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კონსულტაციის დღე

10 აგვისტო, 2022

10 აგვისტოს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ინიციატივით, კონსულტაციის დღე ჩატარდა.

სპიკერი: გიორგი დონაძე - SEU-ს კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასისტენტ-პროფესორი.

შეხვედრის ფარგლებში, სპიკერმა ისაუბრა:

  • პროგრამის მიზნებზე;
  • სწავლის შედეგებზე;
  • სასწავლო კურსებზე;
  • სწავლა - სწავლების მეთოდებზე;
  • პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ სპეციალისტებზე;
  • პრაქტიკის ობიექტებზე და სხვა.

მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველებმა, დასვეს კითხვები და მიიღეს მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.