სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

11 აგვისტო, 2022

იურიდიულ ფაკულტეტზე საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები: 

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე: 

  • ილონა გაგუა

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • თამარ მახარობლიძე

ასისტენტ - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • გივი ლუაშვილი