სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კონსულტაცია სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის მსურველთათვის

15 აგვისტო, 2022

12 აგვისტოს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამართლის საბაკალავრო  პროგრამის ორგანიზებით, ჩატარდა კონსულტაციის დღეს  სწავლის  მსურველთათვის.

სპიკერები: თეა ჯუღელი - SEU-ს იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი; ირაკლი სამხარაძე - ასოცირებული პროფესორი.

შეხვედრის ფარგლებში, განხილული იქნა:

  • გაცვლით პროგრამები;
  • სტაჟირების შესაძლებლობა და პრაქტიკული კომპონენტი;
  • სწავლა/სწავლების პროცესი;
  • პროგრამის მიზანი;
  • დასაქმების სფეროები და სხვა.

მონაწილეებმა  სპიკერებისგან მიიღეს ინფორმაცია სამართლის საბაკალავრო პროგრამის შესახებ, მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.