სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კონსულტაცია ადამიანური რესურსების მართვის  სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის

17 აგვისტო, 2022

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს ადამიანური რესურსების მართვის  სამაგისტრო პროგრამის ინიციატივით, ჩატარდა კონსულტაციის დღეს მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის.

შეხვედრის ფარგლებში, განხილული იყო:

  • პროგრომის მიზნები;
  • სწავლის შედეგები;
  • სასწავლო კურსები;
  • სწავლა - სწავლების მეთოდები;
  • პროგრამის განხორციელებაში ჩართული სპეციალისტები;
  • პრაქტიკის ობიექტები და სხვა.

საკონსულტაციო შეხვედრაზე, მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ, გასაუბრებოდნენ ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელს - პროფესორ დავით ჩახვაშვილს და ფაკულტეტის დეკანს - პროფესორ ვალერი მოსიაშვილს, რომლებმაც ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდეს მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.