სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის შედეგები

18 აგვისტო, 2022

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები: 

საერთაშორისო ურთიერთობები: 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • მარინე იტრიაშვილი
 • გიორგი ქავთარაძე
 • ქრისტინე მაჭარაშვილი
 • გერმანე ფიფია

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • თამარ თოლორდავა

ჟურნალისტიკა:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • თინათინ ზაქარაშვილი

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ქეთევან ნიჟარაძე
 • თამარი ნარინდოშვილი

ფსიქოლოგია: 

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • მადონა კეკელია 
 • ლია ქურხული

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • თამარ ჯარიაშვილი 
 • ლია ზაზაშვილი 


სოციალური ფსიქოლოგია:
 

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ელისო კერესელიძე