სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

23 აგვისტო, 2022

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

საერთაშორისო ურთიერთობები:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • მარინე იტრიაშვილი
 • გიორგი ქავთარაძე
 • ქრისტინე მაჭარაშვილი
 • გერმანე ფიფია

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • თამარ თოლორდავა 

ჟურნალისტიკა: 

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • თინათინ ზაქარაშვილი


ასოცირებული
პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე: 

 • ქეთევან ნიჟარაძე
 • თამარი ნარინდოშვილი


ფსიქოლოგია:
 

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • მადონა კეკელია 
 • ლია ქურხული

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • თამარ ჯარიაშვილი 
 • ლია ზაზაშვილი 

სოციალური ფსიქოლოგია:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ელისო კერესელიძე