სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კონსულტაციის დღე

07 სექტემბერი, 2022

7 სექტემბერს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის ორგანიზებით, სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის კონსულტაციის დღე ჩატარდა.

მონაწილეები შეხვდნენ SEU-ს იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორებს, დეკანს და მიიღეს დეტალური ინფორმაცია:

  • პროგრამის მიზანზე;
  • პროგრამის საერთაშორისო პარტნიორებზე;
  • სტაჟირების შესაძლებლობასა და პრაქტიკულ კომპონენტზე;
  • სწავლა/სწავლების პროცესზე;
  • კვლევით კომპონენტზე;
  • დასაქმების სფეროებზე და სხვა.