სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კონსულტაციის დღე

09 სექტემბერი, 2022

8 სექტემბერს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ინიციატივით, კონსულტაციის დღე ჩატარდა.

კონსულტაციის დღის ფარგლებში, პროგრამის ხელმძღვანელმა - პროფესორმა ელისო კერესელიძემ განიხილა შემდეგი საკითხები:

  • სწავლის შედეგები;
  • სასწავლო კურსები;
  • სოციალური ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები;
  • სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემატიკა და სხვა.