სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მაგისტრობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი ნაკადის საუნივერსიტეტო გამოცდები

16 სექტემბერი, 2022

მაგისტრობის კანდიდატებმა, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი ნაკადის საუნივერსიტეტო გამოცდები და მოიპოვეს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება უნდა მიმართონ უნივერსიტეტს  ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიმდინარე წლის 19 სექტემბრის 10:00 საათიდან  23 სექტემბრის 18:30 საათის ჩათვლით.

კანდიდატებმა, რომლებმაც მოიპოვეს ერთზე მეტ პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება, ხელშეკრულების გაფორმების დროს უნდა დააფიქსირონ მათთვის სასურველი სამაგისტრო პროგრამა. 

მაგისტრობის კანდიდატები, რომლებმაც მოიპოვეს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება